Mengurutkan Bilangan Bulat

0
4698

Bilangan Bulat terdiri atas bilangan bulat positif, Nol, dan Negatif. Himpunan Bilangan Bulat dilambangkan dengan B dan ditulis B = { …., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ….}. Bilangan Bulat juga dapat digambarkan pada garis bilangan, Seperti pada gambar berikut :

edit1

Kita dapat menulis suhu 7 derajat Celcius dibawah Nol dengan -7 derajat Celcius. dan menulis suhu 10 derajat Celcius di atas nol dengan +10 derajat Celcius atau 10 derajat Celcius.

Setiap bilangan bulat mempunyai invers. lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang lambangnya pada garis bilangan berjarak sama dari titik nol, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula.

Contoh :

Tulislah lawan dariĀ  4 .

Jawab :

Perhatikan gambar berikut

edit2

Cari bilangan lain yang berjarak sama dari titik nol, tetapi arahnya berlawanan dengan 4. kita akan menemukan -4 . jadi, lawan dari 4 adalah -4.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here