Membandingkan Bilangan Bulat

Misalkan kita diberikan dua buah bilangan bulat yaitu A = 6.584.678.656 dan B = 6.473.263.749. masalahnya sekarang bagaimanakah cara kita membandingkan kedua bilangan tersebut?. Untuk...

Mengurutkan Bilangan Bulat

Bilangan Bulat terdiri atas bilangan bulat positif, Nol, dan Negatif. Himpunan Bilangan Bulat dilambangkan dengan B dan ditulis B = { ...., -3, -2,...